خانه / مشاوره / دختران بخوانند

دختران بخوانند

گشايش بخت

بخت گشايي

سوال: جهت گشايش بخت چه راه هايي را پيشنهاد مي كنيد؟ دستورات دهگانه جهت بخت گشایی دختران و دوشیزگان گرامی اول نکات مهم : *متن این آیات و دعاها دلالت بر مطلب فوق دارد از اینرو خود اینها می تواند  دلیل باشند برای موضوع بخت گشایی *این اذکار و دعاها باید با نیت خالص و همراه با ایمان  و تقوا …

بیشتر بخوانید »

در گوشي با دختران تازه بالغ

0210

درگوشی با دختران تازه بالغ نوجوانی مسیری است که ما را از دنیای بازی و سرگرمی و خیال کودکی خارج و به دنیای احساسات جدید وارد می کند. گاهی از هجوم احساسات و حمله تجربه های جدید و طوفان افکار متفاوت سردرگم می شویم و برای پیمودن این مسیر به هر ریسمانی چنگ می زنیم،غافل از اینکه به جز شناخت …

بیشتر بخوانید »